Общи строителни въпроси

Калкулатор за радиус на стрелба с лък

Съгласен съм, много елегантен в интериора или в дизайна на обекта изглеждат като сводести структури. Те са широко използвани за полагане на печки и камини, външни комплекси за барбекю, в проектирането на пътеки между помещения, в изграждането на огради, беседки и други структури. Но да се постави арката с високо качество е много трудна задача, изискваща значителни умения и задължително съгласуване на всяко извършено действие.

Калкулатор за радиус на стрелба с лък

За арката не се получи крехка или изкривена, е необходимо да се контролира строго нейните параметри на размерите. За да се вземе решение за някои от тях - няма специални проблеми: например, ширината на отвора се измерва лесно или предварително, а височината на арката обикновено се избира въз основа на идеята за проектиране или наличието на свободно пространство. Но как точно да се определи радиуса на дъгата, която ще определи долната арка на арката? Няма проблеми, ако арката е полукръгла, т.е. тя е точно половината от обиколката - радиусът й в този случай е равна на половината от ширината на отвора. А лучковата?

Ние предлагаме да не търсим геометрични формули в Интернет, а да приложим калкулатора за изчисляване на радиуса на арката, намираща се в тази публикация. По-долу ще бъдат дадени няколко обяснения.

Калкулатор за радиус на стрелба с лък

Отидете на изчисленията

Обяснение на изчислението

За изграждането на арката обикновено се изготвя предварително шаблон - така нареченият кръг. Така, че точно съответства на необходимата "геометрия", без да знае радиуса на дъгата, която образува дъгата на арката, е невъзможно да се направи. Освен това е необходимо линиите на шевовете между тухлите, които създават сводестия свод, да се събират точно в една точка - в центъра на окръжността, от която дъгата е част. За да се направи това, в този център се забива пирон, към който се привързва нишка и се проверява правилността на посоката на всеки шев на тухлената зидария. Но за да идентифицираме точно този център, отново, да не го правим без стойността на радиуса.

Всички шевове, между тухлите, които образуват сводестия свод, трябва да „гледат” в една централна точка, и това непременно се контролира от нишката, простряна от този център.

Така че, обикновено на разположение на капитана има две "начални" стойности:

Схема, която ще помогне за правилното определяне на оригиналните параметри на размерите на арката

L - така наречената дължина на арката, т.е. разстоянието между неговите крайни точки хоризонтално. Обикновено това ще бъде ширината на вратата или например ширината на прозореца на камината на камината.

Н - височината на арката, т.е. вертикалното разстояние от хоризонталната линия (хорда), свързваща най-ниските точки, и най-високата точка на арката.

Съществува геометрична връзка, чрез която, въз основа на тези две величини, е възможно точно да се изчисли радиусът на дъгата, определяща долната арка на арката (R). Тази формула е включена в предложения калкулатор.

Необходимо е само последователно да посочвате върху плъзгачите дължината и височината на арката - и програмата веднага ще даде отговор с милиметрова точност.

внимание - първоначалните данни също са посочени в милиметри.

Трудно ли е да се изгради камина за собствения си дом?

Разбира се, това е задача на повишено ниво на сложност, но ако имате умения за извършване на висококачествена тухлена зидария, тогава защо да не опитате? Вземете, например, проста схема за поръчка, която е дадена в статията на нашия портал изборът и изграждането на дървени камини за дома.

Загрузка...